Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu Công ty cổ phần Đầu tư BOT Hà Nội – Bắc Giang, Cục Quản lý đường bộ I, Vụ Pháp chế Thanh tra về việc triển khai hệ thống thu phí tự động không dừng.

Tổng cục đề nghị dừng thu phí trạm BOT Hà Nội – Bắc Giang - ảnh 1
Công ty cổ phần Đầu tư BOT Hà Nội – Bắc Giang đang chây ỳ trong việc thực hiện chủ trương thu phí không dừng.

Theo đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam dẫn hàng loạt quy định pháp luật và yêu cầu Công ty cổ phần Đầu tư BOT Hà Nội – Bắc Giang khẩn trương thực hiện các thủ tục để ký kết Phụ lục Hợp đồng về việc triển khai dịch vụ tự động không dừng theo yêu cầu của Bộ GTVT trước ngày 5-7.

Sau ngày 5-7, nếu Công ty cổ phần Đầu tư BOT Hà Nội – Bắc Giang chưa ký Phụ lục Hợp đồng, Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ tạm dừng thu phí tại trạm thu phí Km152+080 - QL1 từ 12 giờ ngày 6-7 cho đến khi Công ty cổ phần Đầu tư BOT Hà Nội – Bắc Giang ký kết phụ lục Hợp đồng nêu trên.

“Cục Quản lý đường bộ I phối hợp với Vụ Pháp chế Thanh tra xây dựng phương án phối hợp với các đơn vị chức năng địa phương để thực hiện dừng thu phí tại trạm thu phí Km152+080 - QL1 theo tiến độ, thời gian nêu trên, báo cáo Tổng cục Đường bộ chấp thuận làm cơ sở triển khai thực hiện…”, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị.