Theo đó, sau khi xét công văn ngày 1-9 của Sở TN&MT kiến nghị điều chỉnh nhiệm vụ lập đề án mạng lưới và kêu gọi đầu tư nhà vệ sinh, thùng rác công cộng trên địa bàn TP, TP chỉ đạo giải quyết như sau: Giao Sở TN&MT tiếp tục triển khai nội dung “Đề án mạng lưới các phương tiện vệ sinh công cộng, NVSCC, thùng rác công cộng… trên bộ, trên sông đáp ứng nhu cầu giữ gìn môi trường trên địa bàn TP”. TP cũng giao Sở TN&MT thường xuyên theo dõi, đôn đốc UBND các quận, huyện đẩy nhanh tiến độ đầu tư nhà vệ sinh, thùng rác công cộng trên địa bàn TP; tổng hợp báo cáo UBND TP về kết quả thực hiện.

Trước đó, UBND TP.HCM vừa giao Sở TN&MT TP chủ trì phối hợp các sở, ngành liên quan, tổng hợp đề xuất và lập đề án xây dựng mạng lưới NVSCC trên địa bàn TP.

Theo chỉ đạo của UBND TP.HCM, không chỉ khu vực trung tâm mà các quận, huyện khác trên địa bàn TP cũng phải khảo sát, đánh giá nhu cầu và đề xuất xây dựng NVSCC trên địa bàn để phục vụ nhu cầu của người dân.

UBND TP giao cho Sở TN&MT chủ động kêu gọi đầu tư xây dựng NVSCC theo hình thức xã hội hóa. Việc thẩm định, lựa chọn đầu tư được ưu tiên cho những đơn vị nào áp dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, phù hợp cảnh quan đô thị…

Theo tìm hiểu của PV Pháp Luật TP.HCM, hiện nay ít nhất đã có ba công ty tư nhân đang thực hiện các thủ tục pháp lý để đầu tư xây dựng NVSCC ở khu vực quận trung tâm TP.