UBND TP.HCM vừa ban hành văn bản hướng dẫn các chủ đầu tư về trình tự thực hiện, phương án xử lý đối với các công trình, dự án có ảnh hưởng đến cây xanh hiện hữu trên địa bàn TP.

Theo đó, tất cả các dự án, công trình ngay từ khi lập dự án phải được khảo sát hệ thống cây xanh xung quanh công trình, từ đó đề xuất giải pháp, phương án thiết kế phù hợp để hạn chế đốn hạ, di dời cây xanh. Đặc biệt là những cây cổ thụ, cây cần được bảo tồn, cây có giá trị về văn hóa lịch sử.

TP.HCM hướng dẫn phương án xử lý cây xanh ở các công trình - ảnh 1
Cây xanh trước Dinh Độc Lập bị đốn hạ ngày 4-9. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Trình tự thủ tục gồm các bước sau: Xây dựng phương án xử lý cây xanh bị ảnh hưởng bởi dự án; chủ đầu tư trình thông qua phương án xử lý cây xanh; cấp phép chặt hạ, di dời, trồng lại cây xanh.

Với các dự án đã phê duyệt phương án xử lý cây xanh nhưng có phát sinh cây xanh trong quá trình thực hiện, đơn vị hoặc cá nhân trồng bổ sung cây xanh phải tự thực hiện di dời cây xanh phù hợp với tiến độ của dự án.

Đối với những dự án không thực hiện đúng theo trình tự của hướng dẫn này, chủ đầu tư có trách nhiệm phải báo cáo với người quyết định đầu tư trình UBND TP có ý kiến trước khi triển khai các bước tiếp theo.

Sở Xây dựng sẽ là cơ quan đầu mối tiếp nhận, tham mưu UBND TP phương án xử lý cây xanh đối với nhóm, loại cây xanh thuộc thẩm quyền quyết định của UBND TP.