UBND TP vừa giao Ban Quản lý đường sắt đô thị thực hiện kết nối tuyến tàu điện ngầm số 2, tuyến Bến Thành – Tham Lương với tuyến đường sắt đô thị số 1, tuyến Bến ThànhSuối Tiên. Điểm kết nối tại nhà ga Bến Thành, được thực hiện bằng một dự án riêng theo Luật Đầu tư công với yêu cầu đảm bảo hoàn thành đồng thời với tuyến tàu điện ngầm số 2.

Ông Bùi Xuân Cường, Trưởng ban Quản lý Đường sắt Đô thị TP.HCM cho biết  hiện nay Ban quản lý mới bắt tay vào nghiên cứu quy mô, kỹ thuật, chi phí dự kiến. Sau đó mới đăng ký với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM để đưa ra chủ trương đầu tư công.

Từ kết quả đó, Ban mới trình xin ý kiến của Hội Đồng TP và Hội đồng nhân dân. Hiện đang trong thời gian khởi đầu, về quy mô, số liệu cần phải trải qua thời gian nghiên cứu, đánh giá.