Nhằm khắc phục tình trạng chất thải rắn cồng kềnh thải bỏ không đúng nơi quy định trên địa bàn, UBND TP.HCM đã xét đề xuất của Sở TN&MT TP.HCM và đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện một số vấn đề như sau:

Giao Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị TP.HCM, Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận, huyện; các đơn vị trúng thầu cung ứng dịch vụ thu gom, quét dọn, vận chuyên chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận, huyện xây dựng đề án, tổ chức thực hiện dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn cồng kểnh với các nội dung cụ thể như:

(1) Xây dựng phương thức tổ chức thu gom tại nguồn; xác định địa điểm tại địa phương để thiết lập điểm tập kết tiếp nhận và xử lý sơ bộ (giảm thể tích, tháo rã...) các loại chất thải rắn cồng kênh theo cơ chế thị trường (tự thỏa thuận chi phí để cung cấp dịch vụ thu gom tại nguồn đối với loại chất thải này);

(2) Tăng cường tái sử dụng và tái chế các loại chất thải rắn cồng kềnh đã tiếp nhận, các thành phần  không thể tái sử dụng, tái chế được vận chuyến đến các khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt của TP để xử lý;

(3) Xây dựng và ban hành giá dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn cồng kềnh để thỏa thuận cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn cồng kềnh với chủ nguồn thải, hộ gia đình.

TP.HCM tăng cường công tác quản lý chất thải rắn cồng kềnh - ảnh 1Nhiều người dân không có ý thức nên đã vứt bừa bãi chất thải rắn sinh hoạt tại các khu đất trống Ảnh: NH

Ngoài ra, UBND TP.HCM còn giao UBND các quận, huyện phối hợp cùng các đơn vị cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyên chất thải rắn cồng kềnh trên địa bàn. Thực hiện tuyên truyền, thông tin rộng rãi về dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn cồng kềnh đến các cá nhân, hộ gia đình, chủ nguồn thải, cơ quan, tổ chức trên địa bàn. Đồng thời, chỉ đạo đơn vị vận hành trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn bố trí vị trí tiếp nhận chất thải rắn cồng kềnh tại các trạm trung chuyên.

Bên cạnh đó, UBND các quận, huyện tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ cho Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị TP.HCM, các Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận, huyện hoặc đơn vị trúng thầu cung ứng dịch vụ quét dọn, thu gom và vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận, huyện xác định vị trí để thiết lập điểm tập kết tiếp nhận, xử lý sơ bộ chất thải rắn cồng kềnh.

Giao UBND các quận/ huyện tổ chức lắp đặt camera giám sát tại các vị trí thường xuyên phát sinh chất thải rắn cồng kềnh thải bỏ không đúng nơi quy định. Tăng cường kiểm tra, xử phạt vi phạm đối với các trường hợp địa phương đã có công bố dịch vụ thu gom mà người dân không tuân thủ và thải bỏ chất thải rắn cồng kềnh không đúng nơi quy định, gây ô nhiễm môi trường, mất vẻ mỹ quan đô thị.

Chất thải rắn cồng kềnh là các loại chất thải rắn có kích thước lớn. Trên thực tế, nhiều đơn vị thu gom không chịu nhận những loại rác quá khổ này nên người dân đã chọn cách thuê xe chở đi và bỏ dọc các tuyến đường, những bãi đất trống… Điều này gây ô nhiễm môi trường, mất vẻ mỹ quan đô thị.