Sở GTVT vừa có thông báo tiếp tục tạm ngưng hoạt động xe buýt đến hết ngày 22-4. Thông báo này đã được sự đồng ý của UBND TP.HCM tại cuộc họp ngày 15-4 về triển khai quyết liệt các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đánh giá của một số HTX và người dân, việc tạm dừng này là cần thiết để đảm bảo sức khỏe cộng đồng, góp phần tích cực cùng nhân dân cả nước chống dịch.