Cụ thể, đề án này sẽ thống kê số liệu và đánh giá toàn diện các yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống giao thông vận tải TP. Đồng thời, đề án cũng dự báo và định hướng phát triển hệ thống giao thông vận tải trong tương lai theo hướng hiện đại, đồng bộ và thông suốt.

UBND TP yêu cầu Sở GTVT định hướng phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy để trở thành một trong những bộ phận chủ yếu của hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông và phải được đầu tư hoàn thiện để kết nối liên hoàn với giao thông đường bộ.

vanh-dai-2
Một đoạn công trường dự án vành đai 2. Ảnh: KIÊN CƯỜNG

Bên cạnh đó, Sở GTVT cần thực hiện cải tạo, nâng cấp đường hiện hữu trong khu vực nội thành; nhanh chóng hình thành mạng lưới giao thông hoàn chỉnh theo quy hoạch tại các huyện ngoại thành; nghiên cứu nhiều hình thức, chính sách huy động nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông; ưu tiên nguồn lực cho đầu tư khép kín các đường vành đai, các tuyến đường sắt đô thị, đường trên cao và hệ thống giao thông khu vực cửa ngõ TP.

Về công tác quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, Sở GTVT cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác quản lý điều hành giao thông; thực hiện phân cấp quản lý hiệu quả, khoa học; xây dựng cơ chế phối hợp với các tỉnh, các trung tâm lớn (cảng, logistics,...) trong công tác quản lý hạ tầng giao thông.

Sở GTVT cũng cần đề xuất các cơ chế, chính sách pháp luật để huy động hiệu quả các nguồn lực phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông TP; đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án giao thông trọng điểm.