(PL)- UBND TP.HCM vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành và UBND các quận, huyện tổ chức thực hiện nghiêm quy định về quản lý máy bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ.

Cụ thể, UBND TP yêu cầu tăng cường quản lý các hoạt động xuất nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh máy bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ.

Song song đó, TP yêu cầu kiểm tra các tổ chức, cá nhân sử dụng phương tiện khi đã được cấp phép. Tuyệt đối không để các hành vi lợi dụng hoạt động bay để tuyên truyền, quảng bá các hình ảnh xấu, độc hại… Không để các hành vi lợi dụng sử dụng chất cháy, nổ đe dọa tính mạng của các tổ chức, cá nhân, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Đặc biệt, UBND TP nhấn mạnh các quận trong khu vực lân cận Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cần triển khai các tổ tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý các máy bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ vi phạm có nguy cơ uy hiếp an toàn hàng không.

Cùng với đó, các cơ quan báo, đài cần tổ chức tuyên truyền về hoạt động này. Trong đó chú trọng trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi tổ chức hoạt động bay, các hành vi nghiêm cấm khai thác, sử dụng các loại phương tiện trên. Đồng thời tuyên truyền rủi ro từ nguy cơ uy hiếp an toàn hàng không đối với hoạt động hàng không dân dụng.

Ngoài ra, UBND TP cũng yêu cầu các công ty lữ hành, kinh doanh dịch vụ du lịch, các khách sạn và các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn TP nhắc nhở khách du lịch chấp hành nghiêm quy định. Tuyệt đối không sử dụng máy bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ khi chưa được cấp phép.

THU TRINH