Đây là kế hoạch nằm trong lộ trình nâng cấp ứng dụng theo công nghệ 4.0 theo hướng nâng cao chất lượng của ứng dụng.

Theo ông Triết, trong lần nâng cấp này, chức năng tra cứu thông tin giấy phép nhằm giúp người dân, đơn vị chức năng tra cứu thông tin về: Giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, giấy phép lưu thông vào khu vực nội đô thành phố.

Thông tin tra cứu: Số giấy phép hoặc tên công trình. Thông tin công bố: Số giấy phép, ngày cấp, thời gian được phép thi công, vị trí thi công. Số giấy phép hoặc biển số xe, ngày cấp, thời hạn, đơn vị được cấp phép, mục đích, thông tin về loại cấp phép, lộ trình lưu thông…

Chức năng tra cứu thông tin giấy phép có thể được truy cập tại website: http://giaothong.hochiminhcity.gov.vn/.