Theo Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV (Sawaco), để chung tay cùng TP.HCM đảm bảo an sinh xã hội, đồng hành cùng người dân TP ứng phó COVID-19 và hưởng ứng chủ trương của Thành ủy, UBND TP về việc hỗ trợ người lao động đang phải tạm nghỉ việc, Sawaco sẽ miễn tiền nước cho các hộ nghèo, cận nghèo và các khu cách ly tập trung phòng dịch COVID-19 (trừ khu cách ly trên địa bàn huyện Củ Chi do khu vực này đang được Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn cung cấp nước).

Theo đó, tiền nước sẽ được miễn trong ba kỳ (tháng), từ kỳ 4 đến kỳ 6 năm 2020.

Ngoài ra, Sawaco đảm bảo cấp nước an toàn, liên tục, ổn định cho nhân dân TP, đặc biệt trong mùa khô, hạn mặn và giai đoạn quyết liệt phòng, chống đại dịch COVID-19 của TP.HCM.