Vận hành đường dây 500kV Vĩnh Tân - rẽ Sông Mây - Tân Uyên
(PLO)- Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam đã đóng điện đưa vào vận hành đường dây 500kV Vĩnh Tân - rẽ Sông Mây - Tân Uyên.

Theo tin từ Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), lúc 22 giờ 36 ngày 2-6, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam (SPMB) đã đóng điện đưa vào vận hành đường dây (ĐD) 500kV Vĩnh Tân - rẽ Sông Mây - Tân Uyên.

ĐD này có hai mạch dài 243 km, đi qua địa bàn tỉnh Bình Thuận và Đồng Nai, nối từ sân phân phối 500 kV của trạm biến áp 500 kV Vĩnh Tân đến cột rẽ nhánh của đường dây 500 kV Sông Mây - Tân Uyên.

Công trình do EVNNPT làm chủ đầu tư, SPMB thay mặt EVNNPT quản lý điều hành dự án, Công ty Truyền tải điện 3 và Công ty Truyền tải điện 4 tiếp nhận, quản lý vận hành khi công trình hoàn thành.

Việc đóng điện đưa vào vận hành ĐD sẽ góp phần giải tỏa công suất của Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân tại tỉnh Bình Thuận vào hệ thống điện quốc gia, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải của khu vực miền Nam. Đồng thời, tạo liên kết các nguồn điện lớn khác trong tương lai của khu vực Nam Trung Bộ với hệ thống điện quốc gia; nâng cao tính ổn định, tin cậy cho hệ thống điện.

QUANG THẮNG