Ông Dư Huy Quang sinh năm 1972, trước đây từng trải qua các vị trí công tác là Trưởng phòng Pháp chế, Chánh thanh tra Sở TNMT.

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở TNMT cho biết thêm: Sở cũng vừa chính thực hiện việc uỷ quyền cấp giấy chứng nhận cho VPĐK đất đai TP.

Theo đó, hồ sơ cấp GCN (không phải lần đầu) sẽ không phải gửi về Sở này ký, đóng dấu mà toàn bộ quy trình cấp giấy sẽ thực hiện tại VPĐK đất đai TP.

Việc uỷ quyền cho VPĐK thực hiện sẽ giảm được rất nhiều thời gian và rút ngắn quy trình cấp giấy cho dân.