Dự luật Luật Giao thông đường bộ (GTĐB) sửa đổi mà Bộ GTVT đang lấy ý kiến có một quy định rất đáng chú ý về việc người tham gia giao thông có thể bị xử phạt khi cố tình vượt đèn xanh trong trường hợp đi vào nút giao đang ùn tắc.

Cụ thể, tại Điều 13: Tín hiệu đèn giao thông trong chương II về quy tắc GTĐB của dự luật quy định như sau:

Tín hiệu đèn xanh là báo hiệu được đi, trừ trường hợp hướng định đi tới đang bị ùn tắc nếu tiến vào nút giao thì sẽ không thoát ra khỏi nút giao trước khi đèn tín hiệu giao thông chuyển sang báo hiệu cho các hướng khác tiến vào nút giao.

Tín hiệu đèn đỏ là báo hiệu phải dừng lại trước vạch dừng; trường hợp không có vạch dừng thì phải dừng lại trước đèn tín hiệu theo chiều đi, nếu đèn tín hiệu đặt ở giữa hoặc phía bên kia của nút giao thì không được đi vào nút giao, phải dừng lại trước vạch cho người đi bộ (nếu có).

Tín hiệu vàng là báo hiệu phải dừng lại trước vạch dừng; trường hợp đã đi quá vạch dừng thì phải dừng lại trước đèn tín hiệu theo chiều đi. Nếu đèn tín hiệu đặt ở giữa hoặc phía bên kia của nút giao thì không được đi vào, phải dừng lại trước vạch cho người đi bộ (nếu có).

Trong trường hợp đã đi quá vạch dừng, quá gần vạch dừng mà việc dừng lại có thể gây nguy hiểm thì có thể được đi tiếp.

Trong trường hợp đèn tín hiệu vàng nhấp nháy là được đi tiếp nhưng phải giảm tốc độ và chú ý quan sát, nhường đường cho người đi bộ qua đường.

Trước đó, Luật GTĐB 2008 chỉ quy định ngắn gọn như sau:

Tín hiệu xanh là được đi;

Tín hiệu đỏ là cấm đi;

Tín hiệu vàng là phải dừng lại trước vạch dừng, trừ trường hợp đã đi quá vạch dừng thì được đi tiếp.