Cụ thể, Sở GTVT TP.HCM đã triển khai hướng dẫn, giải quyết và ban các thông báo tổ chức lưu thông tạm thời cho phương tiện của các doanh nghiệp tham gia chương trình vận chuyển mặt hàng thiết yếu phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo như đề nghị của Sở Công Thương. Trong đó, Sở Công Thương đề nghị về việc cấp phép cho ô tô tải vận chuyển các mặt hàng thiết yếu phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Các giấy tờ để tổ chức giao thông bao gồm: Công văn đề nghị xem xét về việc tổ chức giao thông tạm thời cho một số phương tiện lưu thông vào nội đô TP, cam kết của doanh nghiệp tham gia chương trình; chứng nhận đăng ký xe (bản sao có đóng dấu của doanh nghiệp tham gia chương trình); hợp đồng thuê xe hoặc hợp đồng vận chuyển (trường hợp phương tiện vận chuyển không phải của doanh nghiệp tham gia chương trình). Thời gian tổ chức giao thông là đến hết ngày 30-4.

Theo Sở GTVT TP.HCM tính đến ngày 3-4, Sở GTVT đã tiếp nhận hồ sơ của 31/102 doanh nghiệp tham gia chương trình; tổ chức giao thông tạm cho 410 xe tải phục vụ công tác lưu thông nêu trên. Tuy nhiên, trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, Sở GTVT nhận thấy một số doanh nghiệp chưa đáp ứng đủ thành phần. Cụ thể, phương tiện vận chuyển hết thời hạn đăng kiểm; phương tiện vận chuyển không phải của đơn vị doanh nghiệp tham gia chương trình nhưng không có hợp đồng thuê xe hoặc hợp đồng vận chuyển hay các hợp đồng đã hết hiệu lực.

Qua đó, Sở GTVT và Sở Công Thương đã thống nhất đối với những xe không đủ các thủ tục trên, Sở GTVT sẽ căn cứ trên danh sách xác nhận của Sở Công Thương để tổ chức giao thông cho phương tiện vận chuyển các mặt hàng thiết yếu phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Nội dung xác nhận gồm: tên doanh nghiệp tham gia chương trình, tên đơn vị vận chuyển, biển số xe hoặc xác nhận trực tiếp vào đơn vị đề nghị doanh nghiệp tham gia chương trình, trong đó có danh sách biển số xe và tên của các đơn vị vận chuyển.