Cụ thể, Sở GTVT TP đề nghị UBND TP Thủ Đức, quận 4, 8; huyện Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè, Cần Giờ... tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các trường hợp xây dựng công trình không phép, trái phép trong phạm vi hành lang bảo vệ trên bờ sông, kênh, rạch.

Đồng thời, đề nghị TP chỉ đạo các phường, xã, thị trấn, đơn vị trực thuộc tích cực vận động người dân, doanh nghiệp tháo dỡ công trình xây dựng lấn chiếm không phép, trái phép trong phạm vi hành lang bảo vệ trên bờ sông, kênh, rạch thuộc địa bàn.

Bên cạnh đó, Sở GTVT TP đề nghị Sở Xây dựng chỉ đạo lực lượng Thanh tra xây dựng địa bàn tăng cường kiểm tra và phối hợp UBND cấp huyện kiên quyết xử lý các trường hợp xây dựng lấn chiếm không phép, trái phép trong phạm vi hành lang bảo vệ trên bờ sông, kênh, rạch.

Thống kê của Trung tâm Quản lý Đường thủy (Sở GTVT TP) ghi nhận hàng ngàn nhà dân xây dựng nhà tạm trên các khu vực hành lang bảo vệ bờ sông.

Theo đó, TP Thủ Đức có bốn khu vực với khoảng 97 hộ dân bị ảnh hưởng; quận 4 có một khu vực với khoảng 97 hộ dân; quận 8 có 11 khu vực với khoảng hơn 3.000 hộ dân.

Huyện Hóc Môn có một khu vực với khoảng bốn hộ dân; huyện Củ Chi có một khu vực với khoảng năm hộ dân; huyện Nhà Bè có một khu vực với khoảng 62 hộ dân và huyện Cần Giờ có ba khu vực với khoảng 55 hộ dân.