(PLO) - Chiều 8-6, đại diện Công ty ống gang dẻo Xinxing Việt Nam khẳng định với Pháp Luật TP.HCM: “Ống gang dẻo của Xinxing đảm bảo chất lượng và các ống gang này không hề được đúc từ các sản phẩm bom mìn hay những vũ khí hết hạn sử dụng như phản ánh của một người tự xưng là nguyên cán bộ SAWACO”. 

Ngày 19-5, trong tin “Làm rõ nước uống có ảnh hưởng bởi ống gang TQ”, báo Pháp Luật TP.HCM điện tử có dẫn lại ý kiến của ông Trương Văn Hải, tự xưng là nguyên cán bộ SAWACO đã gửi đơn đến nhiều cơ quan chức năng của TP.HCM cho rằng ống gang dẻo Trung Quốc mà ngành cấp nước TP sử dụng cho công tác phát triển và cải tạo hệ thống cấp nước của TP được đúc từ những phế phẩm của PLA (vật liệu phân hủy sinh học - PV), các sản phẩm bom mìn hay những vũ khí hết hạn sử dụng nên có thể gây hại cho người sử dụng. Từ nội dung tố cáo này, UBND TP đã chỉ đạo các cơ quan chức năng làm rõ thông tin. Tuy nhiên, theo SAWACO thì cơ quan này không có cán bộ nào có tên như trên.

Bên cạnh việc đăng ý kiến phản hồi của Công ty ống gang dẻo Xinxing Việt Nam để đảm bảo tính đa chiều của thông tin, Pháp Luật TP.HCM sẽ tiếp tục theo dõi và kịp thời đăng tải kết quả kiểm tra của các cơ quan chức năng về quy chuẩn, tiêu chuẩn cũng như chất lượng nước sạch liên quan đến các loại ống gang nêu trên.

TUYẾN PHAN