Đoàn luật sư TP.HCM tạm dừng tổ chức đại hội vì COVID-19

Ngày 7-8, UBND TP.HCM có văn bản đề nghị Đoàn Luật sư TP tạm dừng tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn Luật sư TP nhiệm kỳ VII để phòng, chống dịch COVID-19 cho đến khi có văn bản chỉ đạo mới của Chính phủ, UBND TP.

Trước đó ngày 6-8, Sở Tư pháp đề xuất tạm dừng việc tố chức Đại hội đại biểu Đoàn Luật sư TP nhiệm kỳ VII phù hợp với tình hình phòng, chống dịch COVID-19 và UBND TP chấp thuận đề xuất này.

UBND TP chỉ đạo Đoàn Luật sư TP tiếp tục công tác chuẩn bị, xây dựng phương án, kịch bản tổ chức đại hội chi tiết chặt chẽ; đảm bảo số lượng đại biểu tham dự theo quy định.

Đoàn luật sư cũng triển khai thực hiện và tuyên truyền, quán triệt đến các luật sư là thành viên Đoàn Luật sư TP các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, UBND TP và các khuyến cáo của cơ quan chức năng về phòng, chống dịch COVID-19.

Đồng thời, UBND TP cũng giao Sở Y tế phối hợp và hướng dẫn Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP thực hiện tốt các biện pháp, quy trình phòng chống dịch COVID-19 khi tổ chức đại hội.

UBND TP cũng đề nghị Công an TP phối hợp với Đoàn Luật sư TP xây dựng phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong khu vực xung quanh địa điểm tố chức đại hội, giữ gìn an ninh trật tự tại hội trường trong thời gian tổ chức đại hội.