Đổi mới đào tạo ngành y

Theo PGS-TS Võ Tấn Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược TP.HCM, chương trình y khoa hiện tại của trường vẫn còn thiếu sự lồng ghép giữa y học cơ sở và lâm sàng, dạy học diễn ra phần lớn trong môi trường bệnh viện hơn là ngoài cộng đồng, chủ yếu tập trung dạy kiến thức, thiếu sự giám sát - đánh giá chương trình đào tạo…

Vì vậy, theo PGS-TS Châu Ngọc Hoa, Phó hiệu trưởng, Trưởng khoa Y, chương trình đào tạo y khoa mới tại trường sẽ có những nội dung chủ yếu: lồng ghép nhiều môn học, cấu trúc lại chương trình dạy lâm sàng, sinh viên có kinh nghiệm thực hành tại bệnh viện, cộng đồng và chăm sóc ban đầu…

Theo Đăng Nguyên (TN)