Đối thoại với dân vụ “nhà máy nước thải đụng khu biệt thự”

Đây là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Hữu Tín trong văn bản ngày 28-10.

Theo chỉ đạo trên, Thanh tra TP sẽ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan cùng Hội đồng Thẩm định bồi thường TP rà soát kỹ về pháp lý quy hoạch để khắc phục sai sót (nếu có). Trong trường hợp sau khi đối thoại người dân vẫn chưa đồng thuận, UBND quận 12 sẽ hướng dẫn người dân làm đơn gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết khiếu nại theo trình tự quy định của pháp luật.

TRUNG THANH