Đóng cửa hãng hàng không Air Mekong

Quyết định cũng nêu rõ Air Mekong có trách nhiệm giải quyết các hợp đồng vận chuyển, các nghĩa vụ về tài chính liên quan đến kinh doanh vận chuyển hàng không theo quy định của pháp luật. Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về việc hủy bỏ giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không đối với Air Mekong.

Air Mekong là hãng hàng không tư nhân của Việt Nam thực hiện khai thác các chuyến bay thương mại từ tháng 10-2010. Đến 1-3-2013 hãng này tạm ngừng khai thác với lý do tái cơ cấu đội máy bay. Ông Lại Xuân Thanh, Cục trưởng Cục Hàng không, cho biết Cục đã tạo điều kiện tối đa cho Air Mekong có thời gian chuẩn bị khai thác trở lại. Tuy nhiên, Air Mekong vẫn không có động thái nào chuẩn bị và kế hoạch khai thác vào năm 2015, người đại diện pháp luật không liên lạc được. Vì vậy, Cục có văn bản đề nghị Bộ GTVT hủy bỏ giấy phép của Air Mekong.

QUANG HUY