Đồng Nai: Chi 70 tỉ đồng tiền bồi thường của Vedan đợt 2

Đây là số tiền trong khoản tiền hơn 80 tỉ đồng do Vedan bồi thường trên diện tích đất Lâm trường Long Thành do Nhà nước quản lý, cộng với lãi gửi ngân hàng. Còn lại 10 tỉ đồng, ban chỉ đạo nhất trí trích để làm nguồn kinh phí dự phòng.

Khoảng 200 hộ có hộ khẩu ngoài tỉnh Đồng Nai nhưng đánh bắt, nuôi trồng tại Đồng Nai thì lần này không được nhận tiền. Ngoài ra, 42 hộ dân có hộ khẩu tại Đồng Nai, thực tế đánh bắt, nuôi trồng thủy sản tại huyện Cần Giờ (TP.HCM) nhưng bị huyện Cần Giờ gạt ra khỏi danh sách đền bù cũng được tỉnh Đồng Nai hỗ trợ 50% thiệt hại với số tiền gần 3 tỉ đồng. Trước đó, trong đợt 1, tỉnh Đồng Nai đã chi gần 40 tỉ đồng trong tổng số 120 tỉ đồng tiền bồi thường thiệt hại từ Vedan.

HOÀNG THÚC

Về Bù Gia Mập nghe chuyện chăm thú hoang dã

Về Bù Gia Mập nghe chuyện chăm thú hoang dã

(PLO)- Dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng những năm qua, Vườn quốc gia Bù Gia Mập (Bình Phước) vẫn âm thầm cố gắng thực hiện công việc tiếp nhận, chăm sóc và tái thả động vật hoang dã về tự nhiên.