Đồng Nai kêu gọi đầu tư xử lý nước thải hơn 17.000 tỉ đồng

Tỉnh Đồng Nai đang mời gọi các doanh nghiệp trong nước, nước ngoài đầu tư vào sáu dự án thoát nước, xử lý nước thải cho các khu đô thị trên địa bàn tỉnh.

Các dự án thoát nước, xử lý nước thải trên có tổng vốn hơn 752 triệu USD (tương đương gần 17,38 ngàn tỉ đồng).

Trong đó, dự án hệ thống thoát nước và xử lý nước thải TP Biên Hòa có vốn đầu tư cao nhất với gần 329 triệu USD. Dự án này giải quyết tiêu thoát nước và xử lý nước thải với công suất 39 ngàn m3/ngày cho chín phường nội ô TP. Dự án hệ thống thoát nước, xử lý nước thải cho đô thị Nhơn Trạch có tổng vốn đầu tư khoảng 153 triệu USD.

Các dự án trên đa số mời gọi đầu tư bằng nguồn vốn ODA.