Đồng Nai: Rà soát các khu tái định cư TP Biên Hòa

Theo đó, các khu tái định cư do các nhà đầu tư đang thực hiện cần sớm hoàn thành việc bố trí tái định cư cho người dân.

Đối với khu tái định cư do Nhà nước thực hiện cần đẩy nhanh tiến độ, có thể linh hoạt trong việc bố trí tái định cư giữa các dự án nếu thấy phù hợp. Trong đó, tập trung tại các khu tái định cư 3,2 ha (phường Bửu Long); 4,8 ha (xã Hiệp Hòa); 6,2 ha (xã Tân Hạnh); 14,2 ha (phường Long Bình). Tính đến tháng 9-2013, TP Biên Hòa còn hơn 1.700 hộ chưa được giao đất tái định cư. Từ nay đến cuối năm, TP cố gắng giải quyết giao đất cho khoảng 600 hộ.

N.ĐỨC