Đồng ý để lại cho PVN hơn 2.200 tỉ đồng

Theo tờ trình của Chính phủ, số tiền này khoảng 12.930 tỉ đồng, trong đó đã bố trí 3.500 tỉ đồng đầu tư cho các dự án trọng điểm dầu khí, ngân sách nhà nước đã thu 5.000 tỉ đồng, còn lại 4.430 tỉ đồng chưa xử lý. Chính phủ kiến nghị ngân sách nhà nước thu 50% số tiền trên, đầu tư trở lại cho Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) 50% còn lại để tập đoàn thực hiện một số dự án.

Qua thảo luận, đa số ý kiến nhất trí với phương án mà Chính phủ trình. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Công Thương xây dựng nghị định về cơ chế thu và quản lý đầu tư đối với dầu khí theo hướng: 75% lãi nộp ngân sách nhà nước và 25% được đầu tư trở lại cho tập đoàn.

THÀNH VĂN