Đưa tin gây hoang mang thị trường phạt đến 30 triệu đồng

Theo đó, đáng lưu ý, Chính phủ quyết định phạt tiền đối với việc niêm yết giá cả thay vì chỉ phạt cảnh cáo như quy định hiện hành. Cụ thể, quy định phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: Không niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ; niêm yết giá không rõ ràng gây nhầm lẫn cho khách hàng (theo quy định hiện hành chỉ phạt cảnh cáo đối với các hành vi này). Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng trong trường hợp vi phạm nhiều lần; tái phạm (quy định hiện hành chỉ phạt đến 500.000 đồng).
Niêm yết giá không đúng giá cụ thể hoặc không nằm trong khung giá hoặc cao hơn mức giá tối đa hoặc thấp hơn mức giá tối thiểu do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá cũng bị xử phạt đến 3 triệu đồng.
Ngoài ra, Chính phủ đã sửa đổi quy định xử phạt cơ quan báo chí về việc đăng thông tin về thị trường giá cả gây hoang mang dư luận. Đó là bỏ việc quy định cụ thể mức phạt (từ 75 triệu đến 100 triệu đồng) đối với cơ quan báo chí, việc xử phạt sẽ được căn cứ theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản.
Như vậy, hành vi đưa tin không đúng sự thật về tình hình thị trường, giá cả hàng hóa, dịch vụ gây tâm lý hoang mang trong xã hội và bất ổn thị trường trên phương tiện thông tin đại chúng như báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử, theo quy định sẽ được xử phạt theo Nghị định 159/2013/NĐ-CP (quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí), với mức phạt cao nhất chỉ đến 30 triệu đồng khi đăng, phát thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng…
Trường hợp gian lận, trốn nộp phí, lệ phí, mức phạt tiền bằng từ một đến ba lần số tiền gian lận, trốn nộp, mức phạt tối đa là 50 triệu đồng.
Với hành vi không đăng ký giá, phạt từ 10 đến 30 triệu đồng tùy số lượng hàng hóa, dịch vụ không đăng ký giá.
18 đối tượng cảnh vệ hiện nay gồm những ai?

18 đối tượng cảnh vệ hiện nay gồm những ai?

(PLO)- Theo Luật Cảnh vệ 2017, nhóm đối tượng là con người gồm cán bộ lãnh đạo chủ chốt, cấp cao của Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; khách quốc tế có tiêu chuẩn tương đương.