Dừng tổ chức giải thưởng ‘Doanh nhân Việt Nam làm theo lời Bác’

Trước đó, Văn phòng Chính phủ nhận được phản ánh Trung tâm Hỗ trợ xúc tiến thương mại và đầu tư công nghệ thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức Chương trình xét, tôn vinh và trao giải thưởng “Doanh nhân Việt Nam làm theo lời Bác”) đã tổ chức in tờ gấp quảng cáo và dự kiến chương trình bình xét tôn vinh và trao giải thưởng. Trong đó có những thông tin sai lệch về việc tổ chức giải thưởng, việc thu kinh phí của các doanh nghiệp tham gia cũng trái với quy định.

Từ phản ánh trên, Phó Thủ tướng yêu cầu kiểm tra, làm rõ các vi phạm pháp luật trong việc tổ chức chương trình của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời, áp dụng các biện pháp chấn chỉnh kịp thời việc tổ chức xét, tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng của cá nhân, tổ chức; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả xử lý trước ngày 15-10 tới.

TL (Theo chinhphu.vn)