Được hưởng án treo nhờ nạn nhân bãi nại

Đồng thời còn buộc ba bị cáo liên đới bồi thường cho người bị hại 15 triệu đồng. Ba bị cáo được hưởng án treo vì tòa xét thấy ngoài các tình tiết giảm nhẹ như phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải… thì phía người bị hại cũng đã bãi nại.

Theo hồ sơ, ba bị cáo là người của Công ty TNHH Hà Phương. Do có sự tranh chấp đất giữa Công ty Hà Phương và ông Đinh Tiến Dũng, tối 6-4-2009, các bị cáo đã dùng ô tô kéo đổ ba chòi quán của ông Dũng trên phần đất tranh chấp.

HOÀNG VĂN