Đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đội vốn 20.000 tỉ đồng

Theo chủ đầu tư -Tổng Công ty Phát triển Hạ tầng và Đầu tư Tài chính Việt Nam, tổng mức đầu tư trước đây được lập năm 2007. Đến nay đã có sự thay đổi cơ bản về thiết kế cơ sở so với thiết kế ban đầu khiến khối lượng một số hạng mục chính thay đổi đáng kể. Mặt khác, giá vật liệu xây dựng có biến động lớn; chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng đối với đất nông nghiệp tăng đến năm lần, lãi vay tăng khoảng 50%... Do vậy, tổng mức đầu tư dự án được điều chỉnh thành trên 45.000 tỉ đồng, tăng hơn 20.000 tỉ đồng so với tổng mức đầu tư đã được duyệt.

HOÀNG VÂN