Đường sắt có thêm tàu du lịch đầu máy hơi nước

Đây là kết quả của sự hợp tác giữa Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và Công ty TNHH Dịch vụ du lịch đường sắt Đông Dương. Công ty Đông Dương có trách nhiệm trả phí điều hành vận tải, sử dụng cơ sở hạ tầng đường sắt và các phí khác cho Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.

Trước đó, Bộ GTVT yêu cầu việc sử dụng đoàn tàu được kéo bằng đầu máy hơi nước để khai thác vận tải hành khách du lịch phải đảm bảo an toàn tuyệt đối và không làm ảnh hưởng đến hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa thông thường trên tuyến đường sắt thống nhất đoạn Huế. Đồng thời phải tuân thủ nghiêm túc và đầy đủ các quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh, hợp tác kinh doanh đối với doanh nghiệp.

Được biết Công ty TNHH Dịch vụ du lịch đường sắt Đông Dương cũng đã ký hợp đồng với Công ty Xe lửa Dĩ An phục hồi ba đầu máy hơi nước và đang đóng mới các toa xe; thiết kế các công trình phụ trợ cho vận dụng đầu máy hơi nước. Dự án tàu đường sắt du lịch bằng đầu máy hơi nước đi vào hoạt động sẽ là trải nghiệm mới cho du khách tham quan du lịch miền Trung nói chung và Huế-Đà Nẵng nói riêng.