Hội thảo quốc tế đánh giá tác động vụ Philippines kiện Trung Quốc

Hội thảo quốc tế đánh giá tác động vụ Philippines kiện Trung Quốc

(PL)- Chiều 22-7, Trường ĐH Luật TP.HCM phối hợp với Hội Luật gia Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về hội thảo quốc tế “Những vấn đề pháp lý liên quan đến phán quyết của Tòa Trọng tài được thành lập theo phụ lục VII Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982”.