Khai trừ Đảng ông Trịnh Xuân Thanh

Khai trừ Đảng ông Trịnh Xuân Thanh

(PL)- Theo kết luận của Ban Bí thư, ông Trịnh Xuân Thanh gây ra nhiều khuyết điểm, vi phạm rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước.