EVNNPC: Sản lượng điện thương phẩm tăng 9,72 % so với cùng kỳ

EVNNPC cho biết, trong 9 tháng năm 2021 mặc dù chịu ảnh hưởng lớn của dịch bệnh COVID-19 nhưng EVNNPC đã nỗ lực thực hiện mọi giải pháp để đảm bảo cấp điện cung cấp điện, phục vụ phát triển kinh tế xã hội và sinh hoạt của nhân dân miền Bắc.

EVNNPC: Sản lượng điện thương phẩm tăng 9,72 % so với cùng kỳ ảnh 1EVNNPC sẽ tăng cường các giải pháp đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định cho khách hàng.

EVNNPC cũng đảm bảo cung cấp điện cho bệnh viện, cơ sở y tế phục vụ điều trị, cách ly người nhiễm và nghi nhiễm COVID-19; đảm bảo cung cấp điện cho 40.797 điểm bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; đảm bảo cung cấp điện cho các trạm bơm phục vụ lấy nước gieo cấy vụ Đông Xuân năm 2020-2021...

EVNNPC: Sản lượng điện thương phẩm tăng 9,72 % so với cùng kỳ ảnh 2Bà Đỗ Nguyệt Ánh, Chủ tịch EVNNPC kiểm tra việc ứng dựng khoa học kỹ thuật vào quản lý lưới điện, thực hiện hiệu quả chủ đề năm là “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”.

Sản lượng điện thương phẩm 9 tháng năm 2021 của toàn EVNNPC đạt 61,559 tỉ kWh, tăng 9,72 % so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng điện thương phẩm 9 tháng năm 2021 của EVNNPC hiện đứng đầu trong khối các Tổng công ty phân phối điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Tỉ lệ tổn thất điện năng thực hiện lũy kế 9 tháng là 4,55%, giảm 0,42% so với cùng kỳ năm 2020.

Thực hiện các chương trình hỗ trợ giá bán điện, giảm tiền điện cho khách hàng đến tháng 9-2021, EVNNPC đã giảm 156,98 tỉ đồng doanh thu. Dự kiến cả năm 2021 EVNNPC sẽ tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ, Bộ, ngành hỗ trợ khách hàng khoảng 270 -285 tỉ đồng tiền điện.

Hiện nay, tất cả 14 chỉ tiêu dịch vụ khách hàng đều đạt theo quy định. 9 tháng, tổng công ty đã giải quyết cấp điện cho 1.706 khách hàng trung áp, thời gian trung bình giải quyết các thủ tục của ngành điện là 4,15 ngày.

9 tháng năm 2021, toàn tổng công ty có 226.568 yêu cầu về dịch vụ điện của khách hàng đăng ký qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, đạt tỉ lệ 64,59% tổng số yêu cầu về dịch vụ điện; 325.040 yêu cầu được tiếp nhận và giải quyết theo phương thức điện tử, tỉ lệ cung cấp dịch vụ theo phương thức điện tử đạt 97,1%. Dự kiến cả năm 2021, tỉ lệ cung cấp dịch vụ điện qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia đạt 65%, tăng 31,96% ; tỉ lệ  cung cấp dịch vụ  điện theo phương thức  điện tử ước đạt 97,3%, tăng 14,41% so với năm  2020.

Tất cả các dịch vụ điện được cung cấp trên môi trường mạng, đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ điện trực tuyến cấp độ 4, đã thực hiện chuyển đổi mô hình phòng giao dịch theo hướng khách hàng tự phục vụ; 100% hóa đơn điện tử cung cấp qua App CSKH, Web CSKH; các hồ sơ hợp đồng (cả cũ và mới) đã được số hóa, khách hàng có thể tra cứu thuận tiện trên Web, App CSKH.

Lũy kế 9 tháng năm 2021, tổng công ty đã thực chuyển đổi số được gần 8,54 triệu hợp đồng, đạt 91,82% tổng số hợp đồng cần phải chuyển đổi số. Theo dự kiến đến hết năm 2021 toàn tổng công ty sẽ hoàn thành việc chuyển đổi số các hợp đồng mua bán điện.

Hiện nay 100% số xã trên địa bàn tổng công ty quản lý đã có điện lưới Quốc gia, 99,04% số hộ dân nông thôn được sử dụng điện lưới.

Bên cạnh việc thực hiện đảm bảo nhiệm vụ cung cấp điện và các hoạt động SXKD, EVNNPC tham gia thực hiện có hiệu quả các chương trình an sinh xã hội; đặc biệt là các hoạt động chung tay, chia sẻ, sát cánh cùng chính quyền các địa phương trong việc phòng, chống, đẩy lùi dịch COVID-19.

Tổng công ty cũng đã đóng góp vào quỹ ủng hộ Quỹ vaccine phòng COVID-19 số tiền 50 tỉ đồng do Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát động; chỉ đạo các đơn vị ủng hộ các hoạt động xã hội, từ thiện trên địa bàn với số tiền là 3,8 tỉ đồng, trong đó ủng hộ Quỹ phòng chống COVID-19 thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp là 2,6 tỉ đồng.

Trong 3 tháng cuối năm 2021, Tổng công ty tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 và đảm bảo sản xuất, cung ứng điện. Đồng thời giảm tổn thất điện năng, tiếp tục triển khai các hoạt động tuyên truyền sử dụng điện an toàn hành lang lưới điện, an toàn điện trong mưa bão.