VỤ NSA GIÁM SÁT ĐIỆN THOẠI VÀ INTERNET

Facebook và Microsoft công khai thông tin

Trước đó, Google, Facebook và Microsoft đã kêu gọi chính phủ Mỹ cho phép họ công bố số lượng và quy mô các yêu cầu về giám sát thông tin đã nhận được từ các cơ quan chức năng nhà nước, kể cả các yêu cầu mật căn cứ Luật về giám sát tình báo nước ngoài (FISA).

Facebook công bố trong sáu tháng cuối năm 2012, các cơ quan chính quyền Mỹ đã gửi từ 9.000 đến 10.000 yêu cầu thu thập dữ liệu của từ 18.000 đến 19.000 tài khoản người sử dụng. Microsoft thông báo trong sáu tháng cuối năm 2012 đã nhận được từ 6.000 đến 7.000 yêu cầu của các cơ quan liên bang hoặc của bang liên quan đến 31.000-32.000 tài khoản nhằm cung cấp thông tin phục vụ tội phạm và an ninh
quốc gia.
Theo Reuters, Facebook đã đáp ứng 79% yêu cầu và chỉ cung cấp địa chỉ thư điện tử và thông tin về địa chỉ IP chứ không cung cấp nội dung thông tin thư điện tử hay tin nhắn. Google, Microsoft và Facebook đã chuyển số liệu cho báo The Guardian (Anh) và báo Washington Post (Mỹ) để bác thông tin hai báo này nói họ cho phép các cơ quan an ninh Mỹ kết nối trực tiếp ở cổng vào.

H.DUY