Gần 1.000 ha đất sai phạm ở Ninh Thuận

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận chỉ đạo thanh tra tỉnh khẩn trương làm rõ trách nhiệm quản lý và đề xuất hướng xử lý đối với các cơ quan, chính quyền địa phương, doanh nghiệp, cá nhân có liên quan đến sai phạm về quản lý, sử dụng đất.

Qua thanh tra đất đai tại ba xã Phước Thành, Phước Tiến, Phước Thắng (huyện Bác Ái), đoàn thanh tra phát hiện gần 1.000 ha đất lâm nghiệp, đất sản xuất và cả đất dự phòng của xã đã bị bao chiếm, mua bán, sang nhượng trái phép bằng nhiều hình thức như lập dự án trồng rừng, cao su, thu gom và tích tụ quá hạn mức... Nhiều trường hợp đất đã được huyện Bác Ái cấp quyền sử dụng đất trái luật. Trong đó, đáng chú ý có 30 ha đất được Chủ tịch huyện Pinăng Thị Thủy chỉ đạo cấp dưới cấp quyền sử dụng trái luật, mặc dù lãnh đạo Sở TN&MT tỉnh đã có ý kiến không đồng ý trước đó.

Trong số các cá nhân sai phạm, có nguyên cán bộ Tỉnh ủy, nguyên chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh và nhiều người nhà của cán bộ tỉnh, huyện, xã.

MINH TRÂN