Gần 29.000 lượt người viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Theo thống kê của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ ngày 10 đến 14-2 (tức từ mùng 1 đến mùng 5 tết) đã có gần 29.000 lượt người vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; trong đó có hơn 9.700 lượt khách nước ngoài.

Riêng ngày 14-2 (tức mùng 5 tết) đã có gần 10.600 lượt người vào viếng Lăng và thăm nơi làm việc, nơi ở của Người. Để phục vụ các tầng lớp nhân dân trong cả nước và du khách nước ngoài vào Lăng viếng Bác, Ban Quản lý Lăng đã chủ động trang trí khu vực Quảng trường Ba Đình, cử cán bộ, chiến sĩ bảo đảm tiếp đón khách chu đáo, theo đúng quy định.

QA

Phát huy giá trị di sản trên không gian số

Phát huy giá trị di sản trên không gian số

(PLO)- Truyền thông về di sản và các giá trị của di sản trên các kênh số nhằm sáng tạo và huy động sức sáng tạo của cộng đồng trong việc tái hiện các giá trị.