Gần 900.000 hộ dân TP.HCM thực hiện tiết kiệm điện

Tới nay, có hơn 208.400 hộ tiết kiệm điện dưới 5% so với năm ngoái, gần 129.300 hộ tiết kiệm 5%-10%, gần 561.900 hộ tiết kiệm trên 10%. Theo đánh giá của Tổng Công ty Điện lực TP.HCM, chương trình đã nâng cao ý thức, tạo thành thói quen sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả ở mỗi hộ gia đình.

Tổng Công ty Điện lực TP.HCM cũng cho biết sẽ không thực hiện cắt điện (trừ những trường hợp cắt điện công tác, khai hoang mé nhánh cây xanh, sự cố...) trong tháng 6.

BX