Giá cá tra xuất khẩu giảm khoảng 10%

Biến động cung cầu, chất lượng sản phẩm, sự cạnh tranh không lành mạnh, thiếu sự phối hợp giữa các doanh nghiệp thương mại, các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu là những nguyên nhân chính dẫn đến giá cá tra sụt giảm.

Dự báo năm 2010, với sự tăng giá liên tục của đầu vào và việc điều chỉnh mạnh để cân đối cung cầu, giá trung bình xuất khẩu cá tra của Việt Nam sẽ tăng trở lại.

CX