Giá đất lên vù vù, TP.HCM dự kiến giữ nguyên hệ số K

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình đồng ý chọn phương án hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) năm 2021 sẽ giữ nguyên (so với hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 ngày 16-1-2020).

Ông Bình giao Sở Tài chính hoàn chỉnh hồ sơ trình theo phương án đã đồng ý nêu trên, phối hợp với Văn phòng UBND TP báo cáo, trình tập thể Thường trực UBND thành phố xem xét, thông qua theo phương thức lấy ý kiến bằng văn bản. Sau đó, tổng hợp, tham mưu, trình UBND TP báo cáo, trình Hội đồng nhân dân TP cho ý kiến tại kỳ họp gần nhất theo quy định.

Trong thời gian UBND TP chưa ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 (chính thức) thì vẫn tiếp tục áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất được quy định tại quyết định ngày 16-1-2020 của TP.

Ông Bình cũng giao Cục Thuế Thành phố, UBND TP Thủ Đức chỉ đạo, điều hành các cơ quan, đơn vị trực thuộc áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất theo ranh địa giới hành chính của các khu vực để tính nghĩa vụ tài chính, thuế theo quy định.

Sở Tài chính hướng dẫn UBND quận, huyện, TP Thủ Đức và các cơ quan, đơn vị có liên quan khi có phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện thì tổng hợp, tham mưu, trình UBND TP xem xét, giải quyết nếu vượt thẩm quyền.

Trước đó, Sở Tài chính đã có tờ trình (ngày 4-3) gửi UBND TP về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021. Theo đó, sở nêu ra hai phương án. Thứ nhất, giữ nguyên hệ số điều chỉnh giá đất như quyết định ngày 16-1-2020.

Phương án 2, tăng hệ số điều chỉnh giá đất từng bước theo lộ trình, dự kiến đề xuất tăng hệ số điều chỉnh giá đất thêm 0,5.

Theo ý kiến của Viện Nghiên cứu phát triển dự báo thời gian tới giá đất sẽ tiếp tục tăng. Lý do là sắp tới thành phố sẽ trở thành đô thị thông minh, xây dựng khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông, đầu tư mạng lưới hạ tầng giao thông kết nối giữa các tỉnh thành trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Ngoài ra, thực tế cho thấy giá bất động sản trên địa bàn thành phố đã không giảm trong suốt thời gian qua dù vướng dịch bệnh COVID-19, thậm chí nhiều phân khúc còn tăng giá.

Theo Sở Tài chính, căn cứ vào nguyên tắc, phương pháp định giá thì giá đất phải phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường. Việc tăng hệ số điều chỉnh theo phương án 2 (tăng hệ số thêm 0,5) nếu được ban hành và áp dụng từ ngày 1-1-2021 sẽ thuận lợi, không xáo trộn.

“Tuy nhiên, do hiện nay chưa ban hành kịp thời, đồng thời tình hình dịch bệnh đã ảnh hưởng đến nền kinh tế, qua ý kiến đóng góp có 18/24 đơn vị đề nghị giữ nguyên hệ số điều chỉnh giá đất. Do đó, Sở Tài chính báo cáo UBND TP có thể xem xét theo phương án 1” - văn bản Sở Tài chính nêu.

 Theo hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 (ban hành ngày 16-1-2020), hệ số điều chỉnh giá đất được áp dụng tùy theo mục đích sử dụng đất và khu vực dao động ở mức con số 1,5 đến 2,5. Hệ số K điều chỉnh giá đất dùng để tính giá đất theo khung giá nhà nước.