Gia hạn vay vốn cho DN bị lỗ trong năm 2011, 2012

Cụ thể là gia hạn thời gian cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước tối đa là 15 năm đối với một số dự án kết cấu hạ tầng kinh tế quy mô đầu tư lớn trong lĩnh vực sản xuất điện, xi măng, thép, cung cấp nước sạch. Ngoài ra, gia hạn thời gian vay vốn lên tối đa 36 tháng đối với khoản vay vốn tín dụng xuất khẩu của Nhà nước cho các nhóm hàng xuất khẩu rau quả, thủy sản với điều kiện DN bị lỗ trong năm 2011 và 2012; không cân đối được nguồn vốn để trả nợ theo đúng hợp đồng tín dụng đã ký với Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB).

Nghị định này còn bổ sung quy định về DN có nhu cầu vay vốn mua thức ăn chăn nuôi thủy sản phục vụ xuất khẩu theo cơ chế tín dụng xuất khẩu. Mức cho vay tối đa bằng 85% tổng nhu cầu mua theo phương án đã được VDB thẩm định và chấp thuận. Đồng thời, mức vốn cho vay tối đa đối với mỗi đối tượng phải được đảm bảo không vượt quá 15% vốn điều lệ thực có của VDB. Thời hạn cho vay của từng khoản không quá 12 tháng.

QUANG HUY

Hàng Việt Nam bán tại Singapore.

Xuất khẩu bứt phá: Vui nhưng vẫn lo

(PLO)- Việt Nam đã chứng tỏ khả năng vươn lên trong chuỗi cung ứng và trở thành một trung tâm sản xuất quan trọng trong ngành hàng công nghệ.