Sài Gòn còn đó những cơn mưa được nhạc sĩ Trần Quang Lộc phổ thơ Từ Kế Tường.

 'Sài Gòn còn đó những cơn mưa' do nhạc sĩ Trần Quang Lộc sáng tác và trình bày. Nguồn: Youtube

Nhạc sĩ Trần Quang Lộc hát 'Sài Gòn còn đó những cơn mưa' - ảnh 1
Nhạc sĩ Trần Quang Lộc. Ảnh: FB nhà thơ Từ Kế Tường 

Đặc biệt, rất hiếm khi công chúng được nghe chính nhạc sĩ Trần Quang Lộc hát. Sài Gòn còn đó những cơn mưa là một trong ca khúc hiếm hoi được chính nhạc sĩ trình bày.