Giảm 5 tổ chức tín dụng

Ông Bùi Huy Thọ, Phó vụ trưởng Vụ Quản lý cấp phép các tổ chức tín dụng và hoạt động ngân hàng (Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng, NHNN), cho biết tính chung năm 2012 và 9 tháng đầu năm 2013, số lượng tổ chức tín dụng (TCTD) giảm đi 5 tổ chức thông qua sáp nhập, hợp nhất, giải thể (gồm 3 NH cổ phần; 1 công ty tài chính trong nước và 1 công ty cho thuê tài chính nước ngoài).

Bên cạnh đó, NHNN cũng rút giấy phép 2 chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Từ nay đến cuối năm, cơ quan này tiếp tục chỉ đạo các TCTD, chi nhánh NH nước ngoài triển khai để hoàn thành trong năm 2013: Sáp nhập 1 NH cổ phần; mua lại 2 công ty tài chính; đóng cửa 6 chi nhánh NH nước ngoài thông qua chuyển giao tài sản, công nợ và thu hồi giấy phép; chuyển đổi 2 NH liên doanh sang NH thương mại 100% vốn nước ngoài.

Xử lý hơn 95.000 tỉ đồng nợ xấu

Liên quan đế quá trình xử lý nợ xấu, ông Thọ cũng cho biết, ngành NH đã chủ động triển khai các giải pháp kiềm chế nợ xấu gia tăng, nâng cao chất lượng tín dụng và xử lý nợ xấu, đồng thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh của doanh ngiệp. Nhờ đó nợ xấu đã được kiềm chế và từng bước được xử lý. Tốc độ tăng của nợ xấu trong 8 tháng đầu năm 2013 đã giảm đáng kể (chỉ bằng1/3) so với 8 tháng đầu năm 2012 (tăng 59,2%).

Trong năm 2012 và 8 tháng đầu năm 2013, các TCTD  đã chủ động xử lý được 95.100 tỉ đồng bằng dự phòng rủi ro (trong đó năm 2012 là 69.200 tỉ đồng và 8 tháng đầu năm 2013 là 25.900 tỉ đồng).

Theo Anh Vũ - Hương Giang (TNO)