Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương được tín nhiệm cao

Người có phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất là Thiếu tướng Võ Thành Đức, Ủy viên UBND tỉnh - Giám đốc Công an tỉnh (với 85,5% phiếu tín nhiệm cao, 11,3% phiếu tín nhiệm và 1,6% phiếu tín nhiệm thấp). Ông Vũ Minh Sang, Chủ tịch HĐND tỉnh, có 79% phiếu tín nhiệm cao; ông Lê Thanh Cung, Chủ tịch UBND tỉnh, có 82,3% phiếu tín nhiệm cao. Người có phiếu tín nhiệm cao thấp nhất trong UBND tỉnh là Phó Chủ tịch Trần Thanh Liêm (62,9%).

N.ĐỨC