Giảm tình trạng chậm, hủy chuyến, phải có lịch bay dự phòng

Đối với mỗi mùa lịch bay, Cục yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines, Vietjet Air, Jetstar Pacific Airlines, VASCO), trong công tác xây dựng lịch bay thường lệ phải xây dựng lịch bay đảm bảo tối thiểu có 10% năng lực khai thác dự phòng để giảm tình trạng chậm, hủy chuyến bay.

Các hãng phải xây dựng các kế hoạch khai thác ứng phó trong trường hợp xảy ra các chuyến bay bị chậm, hủy. Ngoài ra, Cục Hàng không Việt Nam cũng đã có chỉ thị tăng cường tần suất kiểm tra, giám sát an toàn đường cất hạ cánh.

QUANG HUY