Đây là học bổng dành cho những SV có kết quả học tập cao, giao tiếp tiếng Anh tốt và tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Học bổng gồm 45 suất xuất sắc với 10 triệu đồng/suất, 15 suất khuyến khích (4 triệu đồng/suất) và 180 suất học bổng FIA từ Hiệp hội Kế toán công chứng Anh quốc (thành viên của AmCham Việt Nam) với 5,5 triệu đồng/suất.

Được biết sau 13 năm thực hiện, AmCham Việt Nam đã trao gần 570 suất học bổng xuất sắc và khuyến khích cho SV tại TP với mục đích hỗ trợ về tài chính, chuẩn bị hành trang để họ bước vào môi trường làm việc chuyên nghiệp tại các công ty trong và ngoài nước.

PHẠM ANH