Chiều tối 29-7, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) đã ban hành văn bản gửi 45 trường đại học (ĐH), thống nhất để các trường này tiếp tục chủ động kế hoạch tuyển sinh các ngành, nghề trình độ cao đẳng (CĐ) năm học 2019-2020.

Văn bản nêu rõ: “Sau khi tiếp nhận ý kiến của một số trường ĐH, góp ý của cơ quan có liên quan, Tổng cục GDNN tiếp thu ý kiến và thống nhất để các trường ĐH tiếp tục chủ động kế hoạch tuyển sinh các ngành, nghề trình độ CĐ năm học 2019-2020 đã được cấp trong giấy chứng nhận đăng ký hoạt động GDNN”.

Nội dung văn bản chiều tối 29-7:

45 trường ĐH được tiếp tục đào tạo cao đẳng năm học 2019-2020 - ảnh 1

Được biết, văn bản này được đưa ra sau khi lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH họp với Tổng cục GDNN về vấn đề dừng tuyển sinh CĐ ở 45 trường ĐH trong ngày 29-7.

Tại buổi họp, ông Lê Quân, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH cho biết, sau khi có văn bản đề nghị 45 trường ĐH dừng tuyển sinh hệ CĐ được gửi đi, nhiều trường ĐH đã chủ động dừng tuyển sinh CĐ trong năm nay nhưng cũng một số trường khác đề nghị cần có thêm thời gian để chuyển đổi.

Do đó, Thứ trưởng đã chỉ đạo Tổng cục GDNN  rà soát căn cứ pháp lý đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Nếu các văn bản pháp luật không xung đột nhau thì áp dụng văn bản có lợi cho người học và nhà trường, trên nền tảng lấy chất lượng làm gốc.

Đồng thời hướng dẫn các trường để ổn định tình hình, đảm bảo quyền lợi cho người học đã nhập học, đã đăng ký được tiếp tục học tập. Bên cạnh đó, tổng hợp tình hình và báo cáo Bộ để có giải pháp căn cơ, lâu dài, phù hợp với quy hoạch mang lưới giáo dục đại học và quy hoạch mạng lưới GDNN.

Trước đó, ngày 25-7, Tổng cục GDNN đã có văn bản đề nghị dừng tuyển sinh mới trình độ CĐ, trung cấp kể từ ngày 1-7-2019 đối với 45 cơ sở giáo dục ĐH đã được Tổng cục GDNN cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động GDNN.

Đối với các khóa đã tuyển sinh trước ngày 1-7 các cơ sở giáo dục ĐH tiếp tục tổ chức đào tạo cho đến khi kết thúc khóa học và cấp bằng tốt nghiệp theo quy định của Luật GDNN và hướng dẫn của Bộ LĐ-TB-XH. Còn lại các trường phải triển khai áp dụng luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Giáo dục ĐH có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2019, tức các cơ sở giáo dục ĐH sẽ thực hiện chức năng đào tạo các trình độ của giáo dục ĐH bao gồm trình độ ĐH, thạc sĩ, tiến sĩ.