Cô Hồng Kim Xuyến - Hiệu trưởng Trường THCS Vũng Thơm chia sẻ: “Trường THCS Vũng Thơm được tách ra từ Trường THPT Phú Tâm từ một năm nay. Đa số học sinh của trường là con em dân tộc Khmer, có hoàn cảnh rất khó khăn. Nhà trường đã vận động tấm lòng hảo tâm từ phụ huynh, thầy cô và học sinh để đóng góp tiền giúp các em học sinh nghèo học giỏi thông qua đêm văn nghệ Vì bạn nghèo”.

TUẤN THÀNH