Ngày 10-10-2016, chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước đã ký Quyết định số 55/QĐ-HĐCDGSNN về việc công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2016.

Theo đó, trong đợt xét công nhận năm 2016, cả nước có 65 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư và 638 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Dưới đây là danh sách nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư năm 2016: XEM TẠI ĐÂY.