(PL)- Ngày 9-3, một nguồn tin của báo Pháp Luật TP.HCM cho biết Ban Chỉ đạo Kiểm tra việc quản lý, cấp phát, sử dụng văn bằng chứng chỉ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã có báo cáo kết quả kiểm tra văn bằng, chứng chỉ (VBCC) năm 2014 và kế hoạch kiểm tra năm 2015.

 

Theo đó, trong năm 2014, qua kiểm tra 348 người tại tám đơn vị thuộc TP Vũng Tàu, hai huyện Xuyên Mộc và Châu Đức, ban chỉ đạo đã phát hiện 54 người sử dụng VBCC không hợp pháp. Trong đó số cán bộ, công chức, viên chức có ba trường hợp. 51 trường hợp còn lại là học sinh, sinh viên.

Theo ban chỉ đạo, ngoài những đơn vị trên, các đơn vị còn lại được giao tự tổ chức kiểm tra việc sử dụng VBCC tại đơn vị mình còn thực hiện chậm, chưa báo cáo kết quả để kịp tổng hợp… Các trường hợp sử dụng VBCC không hợp pháp ban đề nghị Sở Nội vụ cùng các cơ quan chức năng, các trường có hình thức xử lý.

T.KHÁNH