Bộ GD&ĐT vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương về việc thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực GD&ĐT năm học 2019-2020, 2020-2021 và chỉ đạo điều hành giá năm 2020.

Bộ GD&ĐT: Không tổ chức học trực tuyến thì không thu học phí - ảnh 1
Phản ứng về chính sách học phí, phụ huynh trường quốc tế Việt Úc kéo đến trường yêu cầu đối thoại với nhà trường. Ảnh: NQ

Theo đó, trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19, việc thực hiện các khoản thu đối với năm học 2019-2020 phải đảm bảo thông báo công khai minh bạch, thảo thuận thu trên cơ sở triển khai thực tế công tác dạy học.

Đối với cơ sở giáo dục công lập

Trong thời gian học sinh, sinh viên nghỉ học tránh dịch nếu không triển khai học trực tuyến thì không thực hiện thu học phí; chỉ thực hiện thu học phí khi tổ chức học trực tuyến hoặc bố trí học bù. Mức thu học phí thực hiện theo quyết định của HĐND cấp tỉnh đảm bảo nguyên tắc theo số tháng thực học nhưng không vượt quá quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP.

Đối với các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường thực hiện theo điểm b, khoản 6, Điều 99 Luật Giáo dục 2019, HĐND cấp tỉnh quyết định các khoản thu trên theo thẩm quyền quản lý nhà nước về giáo dục trên cơ sở đề nghị của UBND cấp tỉnh.

Việc quản lý và sử dụng các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường thực hiện theo Thông tư số 16 về tài trợ cho các cơ sở thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các quy định khác.

Đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập

Trong thời gian học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng tránh dịch bệnh, nếu không tổ chức học trực tuyến thì sẽ không được thu học phí và các khoản thu hộ chi hộ.

Nếu đã thu thì sẽ thực hiện thanh toán bù trừ khi học sinh đi học trở lại và thanh quyết toán vào cuối năm học với phụ huynh học sinh.

Nếu tổ chức học trực tuyến thì các cơ sở căn cứ vào tình hình thực tế triển khai, các khoản chi phí phát sinh cần thiết để triển khai các hoạt động tổ chức dạy, thời gian thực tế học trực tuyến, các nội dung truyền tải qua dạy trực tuyến, tỉ lệ hoàn thành chương trình học… để xác định mức thu hợp lý trên nguyên tắc chia sẻ khó khăn chung giữa cơ sở giáo dục và phụ huynh học sinh nhưng không được vượt quá mức thu, tổng thu cả năm học đã được cam kết, công khai từ đầu năm. Bên cạnh đó, các trường có chính sách giảm mức thu phù hợp với điều kiện học sinh, sinh viên.

Bộ GD&ĐT yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn; xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ sở giáo dục và trách nhiệm cơ quan quản lý về giáo dục trên địa bàn để xảy ra tình trạng thu sai quy định, lạm thu.

Bộ GD&ĐT cũng chỉ đạo các sở, ban ngành có liên quan phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về niêm yết, công khai thông tin về giá vật tư, thiết bị giáo dục, sách giáo khoa trên địa bàn đảm bảo công khai, minh bạch theo đúng quy định của Luật Giá và các văn bản có liên quan….

Liên quan đến việc thu học phí mùa dịch, những ngày vừa qua phụ huynh một số trường quốc tế tại Sài Gòn như Việt Úc, quốc tế Úc, Sao Việt (Vstarschool) đã kéo lên trường phản đối, yêu cầu được đối thoại với nhà trường.