Công văn do thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ vừa ký thông báo về việc tổ chức thẩm định sách giáo khoa (SGK) lớp 1 của các tổ chức, cá nhân biên soạn SGK đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) mới ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT.

Theo đó, từ ngày 1-7 đến hết ngày 15-7, Bộ GD&ĐT nhận hồ sơ thẩm định SGK lớp 1 theo chương trình GDPT mới. Hồ sơ đề nghị thẩm định SGK thực hiện theo quy định về tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa SGK; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn SGK; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định SGK.

Các tổ chức và cá nhân biên soạn SGK có nhu cầu thẩm định cần thực hiện thông qua đơn vị đề nghị thẩm định là các nhà xuất bản đáp ứng các yêu cầu theo quy định.

Nếu hồ sơ gửi qua bưu điện, thời gian được tính theo ngày của dấu bưu điện đóng trên bưu phẩm. Đơn vị tiếp nhận hồ sơ là Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ GD&ĐT.

Trước đó, sáng 14-6, Luật Giáo dục sửa đổi đã được Quốc hội thông qua. Theo Điều 32 của Luật mới được thông qua, mỗi môn học có một hoặc một số SGK. Thực hiện xã hội hóa việc biên soạn sách, việc xuất bản sách thực hiện theo quy định của pháp luật.

UBND cấp tỉnh quyết định việc lựa chọn SGK sử dụng ổn định trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn theo quy định của Bộ trưởng GD&ĐT.